ساب ویش

مدت ها بود به دنبال منابعی از سابلیمینال می گشتیم که هم به زبان فارسی باشند و هم از جملات و تاکیدات مناسبی در فایل های خود استفاده کرده باشند و از همه مهمتر فایل ها به صورت واقعی باشند و نه صرفا موسیقی آرامی به همراه صدای آب یا پرندگان ، اما جستجوی ما بی نتیجه بود.

تصمیم گرفتیم خودمان دست به کار شویم و تولید سابلیمینال را با روشی اصولی و مِتُدی جدید آغاز کنیم.

نتیجه جستجو و تحقیقات تیم ما ، تولید فایل هایی با کیفیت و هدفمند بود که شما را برای آنچه می خواهید به دست بیاورید همراهی می کنند.

امیدواریم استفاده از این فایل ها تغییرات هر چند کوچکی را بوجود بیاورند که این تغییرات در گذر زمان در وهله اول باعث تحقق یافتن خواسته های ما شوند و در نهایت از ما انسان بهتری بسازند.

 

ارادتمند 

امین احدی