سابلیمینال چیست؟

سابلیمینال ها پیام هایی هستند که به صورت های مختلف مورد استفاده قرار میگیرند. این پیام ها می توانند صوتی ، تصویری ، نوشتاری و … باشند. اینگونه پیام ها برای عبور از محدوده درک انسان طراحی شده اند. و توسط ذهن آگاه قابل تشخیص نمی باشند. اما ذهن ( ضمیر ) ناخودآگاه انسان می تواند آنها را دریافت کرده و تاثیرات آن را روی ذهن فرد بگذارد.
سابلیمینال ها به طور کلی پیام های محرکی هستند که زیر آستانه آگاهی انسان قرار دارند. یعنی چه ؟ در بیان ساده تر یعنی این که نه میتوان آنها را دید و نه می توان آنها را شنید. اما این پیام ها به صورت کامل توسط ضمیر ناخودآگاه ما دریافت می شوند. و هدف آنها تاثیر بر ناخودآگاه ماست.

چاکرا

چاکرا چیست؟
کلمه چاکرا که کاکرا نیز نوشته می شود ، در سانسکریت به معنای چرخ است و به نقاط انرژی اصلی بدن اشاره دارد. سیستم چاکرا اولین بار در وداها ( متون مذهبی هندوئیسم ) بین 1500 تا 500 قبل از میلاد در هند نوشته شد.
اگرچه برخی از متون یوگا می‌گویند 88000 چاکرا وجود دارد ، اما معمولاً به 7 چاکرا اصلی اشاره می‌شود. این هفت مرکز انرژی در امتداد ستون فقرات از بالای سر ( چاکرای تاج ) تا استخوان دم ( چاکرای ریشه ) دنبال می شوند. همانطور که از نام ( چرخ ) پیداست ، تصور می‌شود که چاکراها چرخ‌های انرژی هستند.
هر یک از 7 چاکرا دارای نماد مخصوص به خود ( گل نیلوفر آبی با تعداد گلبرگ های مختلف ) و رنگ ، سنگ قیمتی و غیره است.